Wat zijn onze uitgangspunten

 

Het Groot Nederlands Jongerenkoor is een interkerkelijk koor. Het koor is opgericht door de stichting OneDay. De dirigent is Harm Hoeve.

Het bestuur heeft met de oprichting van het koor de volgende doelstellingen: 
 
  1. Tijdens repetities, concerten en andere activiteiten in afhankelijkheid van de Heere, samen met jongeren nadenken over de realiteit van de zonde in ons leven, maar ook over de mogelijkheid tot vergeving die God wijst in Zijn Woord, door de werking van de Heilige Geest tot aan de jongste dag.
  2. Meerdere kennis van de psalmen en psalters, gezangen en geestelijke liederen die aansluiten op hetgeen ons Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid ons leren en het professioneel ten gehore brengen daarvan.
  3. Het bij elkaar brengen van mensen uit verschillende kerken in een omgeving waarbij kerkmuren wegvallen. Verdere bewustwording van het feit dat God uit verschillende kerken mensen tot Zich roept om tot meerdere glorie van Zijn Naam te mogen leven.