Homepage

 


Het Groot Nederlands Jongerenkoor is onderdeel van Stichting OneDay.
Stichting OneDay organiseert concerten om op die manier mensen bij elkaar te brengen en geld op te halen voor kinderen in de wereld. De belangrijkste redenen van koorleden om lid te zijn van het koor is omdat ze het prettig vinden dat er niet elke week repetities zijn, de koorleden actief door te zingen mee helpen geld in te zamelen voor kinderen in de wereld en niet in de laatste plaats omdat het een enorm gezellig koor is.

Interkerkelijk
Het Groot Nederlands Jongerenkoor is een interkerkelijk koor. De leden zijn afkomstig uit diverse reformatorische kerken. Op dit moment bestaat het koor uit ongeveer 94 koorleden.

Respect en begrip
Iedereen is welkom! We vinden het uitermate belangrijk dat mensen met hun eigen meningen en gevoelens over christelijke zaken met elkaar kennismaken en van elkaar leren. Wederzijds respect en begrip is dan ook uitgangspunt in de omgang met elkaar. Uiteraard dient de eer van God centraal te staan in het denken en doen binnen het koor. In afhankelijkheid van Hem worden de repetities en concerten georganiseerd.

Ontspanning en ontmoeting
Uiteraard moet er tijdens de repetities hard gewerkt worden! Maar wij vinden het ook heel belangrijk dat de onderlinge ontmoeting niet vergeten wordt. Daarom zorgen we dat de repetities ook gezellig zijn en dat er ruimte is voor onderling contact.

Klik op de foto voor een vergroting